Thông tin thanh toán

Chủ tài khoản Vũ Minh Tú.

Số tài khoản: 888.555.999.8888 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, CN An Giang, PGD Chợ Mới(MB Bank).