Quy trình sản xuất

Ươm giống cây Kim Ngân

cây giống

Chuẩn bị đất

Trồng Cây Kim Ngân

Cây kim ngân 4 tháng tuổi

Cây kim ngân 4 tháng tuổi

Thu hoạch Hoa Kim Ngân

Thu hoạch Hoa Kim Ngân

Thu hoạch Hoa Kim Ngân

Hoa Kim Ngân sau khi hái

Hoa Kim Ngân sau khi hái

Hoa Kim Ngân sau khi hái

Hoa Kim Ngân chuẩn bị sấy

Hoa Kim Ngân chuẩn bị sấy

Hoa Kim Ngân chuẩn bị sấy

Hoa Kim Ngân chuẩn bị sấy

Thành phẩm Trà Kim Ngân Hoa

Thành phẩm Trà Kim Ngân Hoa

Thành phẩm Trà Kim Ngân Hoa

Thành phẩm Trà Kim Ngân Hoa

Thành phẩm Trà Kim Ngân Hoa

Thành phẩm Trà Kim Ngân Hoa

Thành phẩm Trà Kim Ngân Hoa